Uea8
ลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียน

UEA8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน” ต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไข”, “ข้อกำหนด”) สำหรับ UEA8 Thailand (“เรา”, “บริษัท”, “เว็บไซต์”) ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของเราแก่ผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้”, “ผู้ใช้งาน” “คุณ”) โดยเงื่อนไขการใช้งานมีคำอธิบายโดยละเอียด รวมถึงแนวทางการใช้งาน ข้อจำกัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้ทุกคนควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ บนไซต์นี้

ก่อนที่จะเข้าถึง หรือใช้บริการ รวมถึงการเรียกดูเว็บไซต์ของ UEA8 Thailand หรือเข้าถึงเกม คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในการใช้บริการ คุณระบุว่า คุณอายุ 18 ปี (หรือบรรลุนิติภาวะที่จะเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่) คุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ หากคุณเข้าถึงบริการจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอื่น ๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้

Read more

1. การยอมรับข้อกำหนดที่ก่อให้เกิดข้อตกลง

การเข้าถึง หรือการใช้ไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้งานและไซต์นี้ ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการจัดการสิทธิ์และความรับผิดชอบสำหรับผู้ใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ หรือเข้าถึงบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย

UEA8 Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะมีผลบังคับใช้ทันที การโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมจะถือว่า คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้บริการต่อไป หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ ตามที่กำหนด คุณต้องหยุดใช้บริการทันที

2. ความสามารถทางกฎหมาย

การพนันออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่สงวนไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้เยาว์ถูกจำกัดไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันออนไลน์ พวกเขาจึงขาดความสามารถในการแสดงความยินยอมร่วมกันเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงใด ๆ ที่มีลักษณะการพนัน

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำการตลาด หรือมีไว้สำหรับผู้เยาว์ หรือใครก็ตามที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมการพนันออนไลน์ ดังนั้น ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการฯ ของเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

3Heading (#1021)

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบว่า ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลง หรือการผสมผสานของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ตัวเลข ตาราง โปรแกรม บริการ ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ อาร์ตเวิร์ก โลโก้ การออกแบบ กราฟิก รูปภาพ รูปภาพ แอนิเมชั่น เสียง เพลง วิดีโอและรูปแบบอื่นใดของงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือสามารถจดสิทธิบัตรได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นของเว็บไซต์และบริษัทในเครือ

เว็บไซต์นี้เผยแพร่และดูแลรักษาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและความบันเทิงเท่านั้น ห้าม คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหา บริการฯ หรือโดย UEA8 Thailand ในรูปแบบใด ๆ เพื่อการส่วนตัว เชิงพาณิชย์ ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย UEA8 Thailand เท่านั้นและขอสงวนเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การจดทะเบียน และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (“เครื่องหมายการค้า”) ให้กับเนื้อหา บริการฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานโดยการเยี่ยมชมไซต์ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

4. เนื้อหาของบุคคลที่สามและไฮเปอร์ลิงก์

UEA8 Thailand อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือซอฟต์แวร์ (เนื้อหาของบุคคลที่สาม) ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ดังนั้นทาง UEA8 Thailand จึงไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ไม่ว่าเป็นข้อมูล หรือการนำเสนอเนื้อหาภายนอกดังกล่าว เราไม่รับรอง ค้ำประกัน หรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อความถูกต้อง หรือคุณภาพของเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

เช่นเดียวกับเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ที่ลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม มีให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล การศึกษาและความบันเทิงเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใดของเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้งานเลือกที่จะเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์นี้เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ผู้ใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินด้วย หน้าที่ในการตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของตนเอง ซึ่งอาจนำไปใช้กับการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมาย

ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่า จะเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือไม่ รวมถึงขอบเขตและลักษณะการใช้งาน และดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานตกลงที่จะปกป้อง UEA8 Thailand สำหรับการสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากการเยี่ยมชม และ/หรือ การใช้ลิงก์ใด ๆ ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนไซต์นี้

5. การจำกัดความรับผิดชอบ

ทาง UEA8 Thailand บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สามในสัญญา การละเมิด ความประมาท หรืออย่างอื่น สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายทางการเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สามดังกล่าว โดยตรง หรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลจากการใช้งาน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหา บริการฯ

การจำกัดความรับผิดดังกล่าวใช้กับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สามโดยตรง หรือโดยอ้อม อันเป็นผลมาจากการรวม หรือการละเว้นเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือไฮเปอร์ลิงก์

ผู้ใช้งานตกลงที่จะเห็นชอบว่า เว็บไซต์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งาน หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม อันเป็นผลหรือจากการใช้ หรือใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือเป็นผลจากการปรับเปลี่ยน หรือระงับ หรือการหยุดชะงักของไซต์และบริการฯ

6. เงื่อนไขเนื้อหาของผู้ใช้

ในบางกรณี ผู้ใช้งานอาจได้รับอนุญาตให้โพสต์ อัปโหลด หรือส่งไปยังเนื้อหาไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เสียง วัสดุข้อมูล และข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคิดเห็น แชท ฟอรัม ฯลฯ ผู้ใช้ที่ส่งเนื้อหาดังกล่าว จะต้องรับทราบและตกลงว่า ทั้งไซต์ บริษัทในเครือและผู้อนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว สำหรับการบิดเบือนความจริง ข้อความเท็จ หรือการอ้างสิทธิ์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามและอาจถูกลบออกได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่งเนื้อหาประเภทใดก็ตามที่เป็นการละเมิดกฎหมาย โดยเจตนา มีเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ หรือถูกจำกัด ละเมิด เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การจดทะเบียนและสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความผิด หรือความเสียหายต่อบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์นี้ เพื่อรบกวน หรือขัดขวางไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ไซต์ติดไวรัส หรือการเข้ารหัสที่คล้ายคลึงกัน หรือโฆษณา หรือส่งเสริมเว็บไซต์ของคู่แข่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้รวมไว้ใน เนื้อหาและไม่ต้องให้ค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน

7. การเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานและการกระทำที่ต้องห้าม

ไซต์นี้มีเนื้อหา ข้อมูลอ้างอิง บทวิจารณ์และลิงก์ หรือโฆษณาบางอย่างและหลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ให้บริการ หรือส่งเสริมบริการการพนันออนไลน์ ผู้ใช้งานรับรองว่า จะใช้งานไซต์นี้ในส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะใช้ไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจความสามารถในการเข้าถึงไซต์นี้ ไม่จำเป็นต้องระบุว่า เนื้อหาทั้งหมดนั้นถูกกฎหมายภายใต้กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับประเทศที่อาศัยอยู่ หรือเข้าถึงได้ คุณทราบเช่นเดียวกันว่า การพนันมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียโดยแท้ ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียว หากมีการจงใจเข้าร่วมในการเดิมพัน หรือกิจกรรมการเดิมพันใด ๆ การใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ภายในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวและถือว่าเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคล UEA8 Thailand บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้อนุญาต ไม่สามารถเรียกร้องสำหรับการสูญเสียการพนันดังกล่าวและไม่ต้องรับผิดชอบทางศีลธรรม หรือทางกฎหมาย

การเยี่ยมชม หรือการใช้บริการฯ ของเรา จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ (หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำ) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อเข้าถึง หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เพื่อเก็บเกี่ยว หรือรวบรวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ เพื่อเข้าถึงซอร์สโค้ดของไซต์ โดยมีจุดประสงค์ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ UEA8 Thailand บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้อนุญาตได้

8. การบอกเลิกสัญญา

UEA8 Thailand มีสิทธิ์ที่ชัดเจนในการยุติข้อตกลงนี้ทันทีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือสาเหตุ (หรือรูปแบบการชดเชยทางการเงินที่ค้างชำระ) ซึ่งจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ดังกล่าวในไซต์

การยุติดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ในกรณีที่ไม่มีการแสดงการละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตาม ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้งานอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุใด ๆ โดยหยุดเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้โปรแกรม บริการฯ ที่เราเสนอให้

9. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดความรับผิดชอบ ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างผู้ใช้งานและไซต์นี้ ในกรณีที่ข้อใดภายในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ ข้อกำหนดดังกล่าวอาจไม่มีผลบังคับใช้ แต่ส่วนคำสั่งอื่น ๆ ทั้งหมดจะคงอยู่ การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงโดยเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้

10. ข้อมูลการติดต่อ

โปรดดูหน้า “ติดต่อเรา” สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อไซต์

ใบอนุญาตเกม
UEA8 มุ่งเน้นการจัดหาเกมมิ่งและบริการเกมคุณภาพสูง ทางเรามีการนำเทคโนโลยีการเข้ารหัสและระบบการจัดการความปลอดภัยที่เข้มงวดมาใช้งานเพื่อให้คุณสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและเงินทุนของสมาชิกทุกคน
ใบรับรอง
แนะนำโดย
วิธีการชำระเงิน
ติดตามเรา
การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ